Допълнителни и административни услуги

В съответствие с вашите нужди и желание можем:

  • Да предоставяме платежните Ви нареждания и вносни бележки в обслужващия банков клон и да получаваме банковата Ви поща
  • Да извършваме online банкиране
  • Да събираме документи от Ваш обект или офис
  • Да подадем заявление и да получим Удостоверение за наличие или липса на задължения
  • Да изготвим договори, анекси и протоколи свързани с Вашите контрагенти
  • Да подаваме документи към различни институции
  • Да Ви представляваме при провеждане на ревизии и одити