Кантора Вега – правилният партньор!

Компромисът е винаги по-скъп от съставящите го алтернативи. Не правете компромиси, изберете правилния партньор за Вашия бизнес.

За нас

Кантора Вега ЕООД е счетоводна кантора създадена с цел покриване на нарастващата нужда от счетоводно обслужване на микро и малки предприятия. Имаме задълбочени познания както в сферата на търговията, услугите, така и в производството и работата със земеделски производители и стопани. Управителят е с над 10 годишен опит и магистърска степен по специалността „Счетоводство и контрол“.

Обосновавайки се на счетоводния си опит и с оглед на бързото развитие на електронната търговия в последните години, предлагаме и консултации и счетоводни услуги свързани с онлайн търговията в  платформите  eBay и Amazon.

Стремежът ни е да осигуряваме своевременно и качествено обслужване на клиентите, да бъдат винаги в крак с макро и микроикономическата обстановка.

Приоритет за нас е да поддържаме високо нивото си на компетентност и да предложим индивидуален подход към всеки клиент.

Правилният партньор е ключ към постигането на Вашите цели.

Услуги

Счетоводни услуги

Абонаментни и еднократни услуги и консултации, подготовка на документи

Данъчни декларации

Подаване на данъчни декларации за юридически и физически лица

Регистрация на фирми

Консултация, изготвяне на документи и всички необходими вписвания

Отчитане на персонал и заплати

Услуги, свързани с управление на персонала, изготвяне на ведомости за работни заплати

Допълнителни административни услуги

Административни услуги, съобразени с нуждите на Вашия бизнес

Пенсионни услуги и консултации

Специално за всички, на които им предстои
пенсиониране