Счетоводни услуги

  • Абонаментно счетоводно обслужване – включва цялостно и комплексно счетоводно и административно обслужване, съобразено с нуждите на клиента. При сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване Вие ще спестите голяма част от притесненията и ангажиментите си с работата с данъчните, банковите и осигурителните институции.
  • Еднократни счетоводни услуги – подходящи при развиващ се бизнес с не голям брой документи. Ако имате нужда от помощ за организирането на счетоводната Ви отчетност ще Ви дадем насоки, ще систематизираме, класифицираме и обработим цялата Ваша информация. Ще извършим пълно годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на данъчна декларация и годишен отчет.
  • Счетоводни и данъчни консултации – при въпроси относно счетоводни, осигурителни или данъчни казуси можете да се възползвате от специализирана консултация – в писмен вид или на място в офиса ни.
  • Подготовка на документи за кандидатстване за кредитиране пред банкови институции – изготвяне на всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответната банкова институция.