Регистрация на фирми

  • Избор на подходящата за Вас корпоративна форма
  • Изготвяне на документи за регистрация на фирма
  • Извършване на необходимите вписвания в съответните институции
  • Съдействие при избор на банка и пакет услуги